Multi-senzorna okruženja poboljšavaju razvoj misli, intelekta i socijalnih veština. Multi senzorna okruženja pružaju deci i odraslima sa poremećajem kognitivnog razvoja i drugim razvojnim smetnjama priliku da dožive različita senzorna iskustva.

Multi-senzorno okruženje stvara opuštajući i umirujući efekat, ali takođe aktivira različita područja percepcije usmerena na bazalnu stimulaciju za osobe sa neurološkim poremećajima. Pokazano je da vreme provedeno u multi senzornom okruženju povećava koncentraciju, usmerava pažnju, poboljšava budnost i poboljšava pokretljivost, kreativnost, društvene odnose i komunikaciju i opštu svest o okruženju. Različiti optički, zvučni, mirisni i taktilni nadražaji pomažu hiperaktivnim pojedincima da se koncentrišu i bolje fokusiraju.
Multi-senzorna okruženja ne omogućavaju samo alternativne i snažne oblike senzorne stimulacije za osobe koje su prethodno bile izolovane usled različitih perceptivnih poremećaja, već pruža i nove načine podsticanja učenja, motoričkog razvoja, kognitivnog razvoja, veština jezika i socijalne interakcije.