Umirujući LED beskrajni tunel - Calming LED Infinity Tunnel

Umirujući LED beskrajni tunel stvara iluziju spektakularnih svetlosnih efekata koji se protežu u beskonačnost!
Svetla polako menjaju boje da bi stvorila zadivljujući efekat.
Uređaj je lagan, prenosiv i može se montirati na zid kako bi se osigurala stabilnost.

Superaktivni LED beskrajni tunel - Superactive LED Infinity Tunnel

Superaktivni LED beskrajni tunel - Superactive LED Infinity TunnelOvaj uređaj ostavlja utisak da se svetla protežu u beskraj. Boja svetla se može kontrolisati pritiskom na jedan od osam tastera u boji na bežičnom regulatoru.
Superaktivni LED beskrajni tunel - Superactive LED Infinity Tunnel će preći u smirujući režim promene boje ako se za 90 sekundi ne pritisn nijedan taster.
Uređaj je lagan, prenosiv i može se montirati na zid kako bi se osigurala stabilnost.

Superaktivni beskrajni tunel - 3 oblika - Superactive LED Infinity Panel - 3 Shapes

Superaktivni beskrajni tunel - 3 oblika - Superactive LED Infinity Panel - 3 Shapes Savršeno za društvenu interakciju, prepoznavanje boja i podudaranje boja. Boje oblika se kontrolišu pomoću bežičnog Qi regulatora sa osam obojenih tastera.

Uređaj se može koristiti za društvenu interakciju, prepoznavanje boja i podudaranje boja i pravi je šampion u zabavljanju dece duže vreme.

Superaktivna LED tabla sa zvezdicama - Superactive LED Star Panel

Superaktivna LED tabla sa zvezdicama - Superactive LED Star PanelInteraktivnost se ostvaruje pritiskom na jedan od osam tastera u boji na bežičnom regulatoru - kontroleru.
Superaktivna LED tabla sa zvezdicama će preći u smirujući režim promene boje ako se za 90 sekundi ne pritisn nijedan taster.
Uređaj je lagan, prenosiv i može se montirati na zid kako bi se osigurala stabilnost.