LED panel koji pretvara zvuk u svetlost

Uspostavite interakciju sa uređajem jednostavnim zvukom, bilo da govorite, pevate ili pljeskate.
Dostupna su osam režima rada. Tri automatska i pet aktivirana zvukom. Pomažu u razvijanju životnih veština kao što je vokalizacija.